Wel zoom, gecentreerde uitlijning

Geen zoom, normale uitlijning