‘Duurzaamheid is goed voor omgeving én voor financieel beleid’

Deel

Gekopieerd
Duurzaamheid is bij zorgorganisatie AxionContinu integraal onderdeel van de organisatie. “Dat gaat voor ons niet alleen over  zorgvuldig omgaan met onze medewerkers, bewoners en vrijwilligers, maar ook over onze leefomgeving”, aldus  Marie-Claire van Hek, lid van de raad van bestuur. 

Door Ruben Mascini, ActiZ

Al jaren is AxionContinu actief bezig met duurzaamheidsinitiatieven. “Het begon met het integreren van duurzaamheid in nieuwbouw en renovaties. Tegenwoordig proberen we zo min mogelijk vierkante meters te bouwen, omdat we geloven dat zorg thuis en duurzaamheid hand in hand gaan”, aldus Van Hek.

Vier jaar geleden maakte AxionContinu al de strategische keuze om de capaciteit niet verder uit te breiden. Dit heeft geleid tot intensievere samenwerking met partners als woningcorporaties en gemeenten. Dit om personele en gebouwcapaciteit zo efficiënt mogelijk te benutten. Deze inspanningen werpen hun vruchten af: de CO2-uitstoot van de organisatie daalt al jaren.

Financieel beleid

“Met de hulp van de Milieubarometer hebben we onze uitstoot op verschillende gebieden geanalyseerd. We richten ons op zaken die echt impact hebben en gebruiken data als leidraad. Onze top drie prioriteiten voor de komende jaren zijn het CO2-neutraal opwekken van energie, duurzame mobiliteit en het streven naar circulair werken en zero waste. Hoewel duurzaamheid een investering vereist, geloven we sterk dat het zowel goed is voor het milieu als voor ons financiële beleid. Het mes snijdt aan twee kanten.”

De Green Deal Duurzame Zorg 3.0 heeft nieuwe dimensies toegevoegd aan het duurzaamheidsbeleid van AxionContinu, met name gericht op gezondheidsbevordering en bewustwording. “We zetten ons vooral in op het verminderen van afval, ofwel zero waste, wat aanzienlijke impact heeft op de werkvloer.”

Voedselverspilling

AxionContinu neemt actief de rol op zich om zowel voorlichting te geven als medewerkers te stimuleren om duurzame initiatieven te omarmen. “We zijn klein begonnen, maar inmiddels verspreidt het als een olievlek in de organisatie. Een concreet voorbeeld is de bewustwording rondom voedselverspilling. Een significant deel van ons voedsel belandde in de prullenbak. Door inzicht te creëren en samen met onze medewerkers slimme, kleine interventies te bedenken, zorgen we ervoor dat het voorkomen van verspilling onderdeel wordt van het reguliere werk.”

Uit onderzoek van Wageningen University & Research blijkt dat ziekenhuizen en zorginstellingen ongeveer 40 procent van het voedsel weggooien, bijvoorbeeld doordat bewoners maaltijden niet opeten of doordat er voedsel in de keuken overblijft. Door actief in te zetten op het verminderen van voedselverspilling zat AxionContinu in juni 2023 op 26 procent. Toch is dat per jaar nog steeds tachtig ton aan voedselresten. Het streven is om eind 2024 op 15 procent te zitten.

In de Toolkit Duurzaamheid van ActiZ is meer informatie te vinden over het verminderen van voedselverspilling.  

Groot onderhoud

AxionContinu neemt maatregelen op natuurlijke momenten zoals bij contractbeheer en pandonderhoud. “De Milieuthermometer van het Milieu Platform Zorgsector biedt ons daarbij richting en houvast. Als een contract afloopt, passen we onze eisen aan en zorgen we voor een samenwerking met partijen die onze duurzaamheidsdoelen ondersteunen. Dit geldt ook bij groot onderhoud aan onze panden.”

Deze gefaseerde aanpak heeft geleid tot significante vooruitgang. “Hoewel we sinds 2015 kleine stappen zetten, zien we nu al mooie resultaten. We leren continu, zowel intern als van andere organisaties. Het platform duurzaamheid van ActiZ is voor ons een mooie manier om kennis te delen binnen de sector.”

Koploper in duurzame zorg

In 2035 wil AxionContinu koploper zijn in duurzame zorg. “Onze ambitie is om tegen die tijd meer dan 55 procent CO2-reductie te bereiken ten opzichte van ons referentiejaar 2015. Daarnaast streven we ook naar het gouden niveau van de Milieuthermometer op al onze locaties, een volledig emissieloos wagenpark en 75 procent reductie van ons restafval.”

Maar hoe bereik je dat? “Zet kleine stappen, geef bestuurlijke toewijding en blijf elkaar inspireren. Samenwerking met andere partijen en het opdoen van inspiratie bij collega-instellingen zijn namelijk cruciaal om onze duurzaamheidsdoelen te behalen.”

Vier tips verduurzamen

Voor zorgorganisaties die willen verduurzamen maar niet weten waar te beginnen, heeft Van Hek vier tips.

  • Wijs een verantwoordelijke aan
  • Creëer en onderhoud een netwerk van enthousiaste medewerkers die zicht bezighouden met duurzaamheid
  • Krijg inzicht via tools zoals de Milieuthermometer Zorg
  • Kies enkele speerpunten om het proces behapbaar te maken.

Bron: Green Deal Duurzame Zorg

Dit is een artikel van Dutch Health Hub. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws uit de zorgsector? Neem dan een kijkje op de hub en meld je aan voor de online community.

Gerelateerde artikelen